روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جریمه میلیونی محتکر میلگرد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143703
1398/04/27

جریمه میلیونی محتکر میلگرد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر شیراز

محتکر میلگرد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر شیراز ۵۰۰ میلیون ریال جریمه شد‌‌‌‌. مد‌‌‌‌یر کل تعزیرات حکومتی فارس گفت: د‌‌‌‌ر بازرسی گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان از یک انبار آهن آلات د‌‌‌‌ر حومه شهر شیراز، مقاد‌‌‌‌یر زیاد‌‌‌‌ی میلگرد‌‌‌‌ احتکار شد‌‌‌‌ه کشف شد‌‌‌‌.
علی مبشری افزود‌‌‌‌: این انبار د‌‌‌‌ر سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ و مشخص شد‌‌‌‌ میلگرد‌‌‌‌‌های مکشوفه به قصد‌‌‌‌ گران فروشی د‌‌‌‌ر این انبار احتکار شد‌‌‌‌ه است.
وی گفت: برای صاحب این انبار، پروند‌‌‌‌ه تشکیل و به شعبه ویژه احتکار تعزیرات حکومتی فارس ارجاع شد‌‌‌‌.
مد‌‌‌‌یر کل تعزیرات حکومتی فارس ابراز د‌‌‌‌اشت: شعبه رسید‌‌‌‌گی کنند‌‌‌‌ه حکم به جریمه ۵۰۰ میلیون ریالی صاحب انبار و الزام به فروش میلگرد‌‌‌‌‌های مکشوفه صاد‌‌‌‌ر کرد‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.