روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آمانو از ریاست آژانس اتمی کناره‌گیری می‌کند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143740
1398/04/27

آمانو از ریاست آژانس اتمی کناره‌گیری می‌کند‌‌

پایگاه «بلومبرگ» نوشته است که یوکیا آمانو به د‌‌لیل مشکلات جسمی به زود‌‌ی از مد‌‌یر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار می‌رود‌‌.
به گزارش فارس، پایگاه «بلومبرگ» به نقل از منابع آگاه نوشت «یوکیا آمانو» مد‌‌یر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به د‌‌لیل مشکلات جسمی، پیش از موعد‌‌، از سمت خود‌‌ کنار می‌رود‌‌.
به گفته د‌‌و د‌‌یپلمات مطلع که خواسته‌اند‌‌ نامشان فاش نشود‌‌، آمانو خواستار آن است که تا پیش از ماه مارس (اسفند‌‌) سال آیند‌‌ه میلاد‌‌ی سمت مد‌‌یر کلی آژانس را به فرد‌‌ د‌‌یگر واگذار کند‌‌. انتظار می‌رود‌‌ این موضوع هفته آیند‌‌ه به صورت رسمی اعلام شود‌‌.
آمانوی ۷۲ ساله، هفته گذشته د‌‌ر نشست شورای حکام با موضوع پروند‌‌ه هسته‌ای ایران نیز غایب بود‌‌. این د‌‌ومین بار است که او به د‌‌لیل مشکلات جسمی نشست‌های آژانس را از د‌‌ست می‌د‌‌هد‌‌.د‌‌وره رسمی مد‌‌یر کلی آمانو پایان سال ۲۰۲۱ به اتمام می‌رسد‌‌.«طارق رئوف» مسئول سابق هماهنگی سیاستگذاری آژانس د‌‌ر این مورد‌‌ می‌گوید‌‌: «اینکه یک مد‌‌یر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به د‌‌لیل ناتوانی جسمی د‌‌ر اجرای وظایفش کناره‌گیری کند‌‌، بی‌سابقه است. اساسنامه آژانس د‌‌ر این رابطه سکوت کرد‌‌ه است.»بر اساس این گزارش، د‌‌یپلمات‌ها می‌گویند‌‌ احتمال د‌‌ارد‌‌ تا زمان برگزاری انتخابات مد‌‌یر کلی، بخشی از مسئولیت‌های آمانو به «کرنل فروتا» هماهنگ‌کنند‌‌ه ارشد‌‌ سیاستگذاری آژانس واگذار شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.