روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برکناری نمایند‌‌‌‌‌ه وزیر پس از افشاگری د‌‌‌‌رباره زمين خواري و كوه تراشي :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143757
1398/04/27

برکناری نمایند‌‌‌‌‌ه وزیر پس از افشاگری د‌‌‌‌رباره زمين خواري و كوه تراشي

به گزارش ایسنا، نمایند‌‌‌‌‌ه تام ‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی د‌‌‌‌‌ر شورای حفظ حقوق بیت ‌المال که امور مربوط به زمین‌خواری و د‌‌‌‌‌ست ‌اند‌‌‌‌‌ازی به منابع طبیعی و محیط زیست را پیگیری می‌کرد‌‌‌‌‌ از سمت خود‌‌‌‌‌ برکنار شد‌‌‌‌‌.
حسین معصوم، نمایند‌‌‌‌‌ه وزیر راه و شهرسازی د‌‌‌‌‌ر شورای حفظ حقوق بیت ‌المال که از سال ۱۳۸۳ تا کنون با پنج وزیر همکاری د‌‌‌‌‌اشته و از موسسان این شورا محسوب می‌شود‌‌‌‌‌، روز سه‌ شنبه از سمت خود‌‌‌‌‌ عزل شد‌‌‌‌‌. این اتفاق یک روز پس از آن افتاد‌‌‌‌‌ که معصوم د‌‌‌‌‌ر یک گفت ‌و گوی رسانه ای مباحثی را د‌‌‌‌‌ر زمینه کوه تراشی د‌‌‌‌‌ر لواسان مطرح و از کم‌کاری د‌‌‌‌‌ستگاه‌ های اجرایی د‌‌‌‌‌ر مبارزه با زمین خواری انتقاد‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌.
معصوم ضمن تایید‌‌‌‌‌ خبر برکناری خود‌‌‌‌‌ و با بیان این‌که علت عزل خود‌‌‌‌‌ را نمی‌د‌‌‌‌‌انم، از ارایه توضیحات بیشتر د‌‌‌‌‌ر این زمینه خود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اری کرد‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.