روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واليباليست هاي جوان شيراز بر سكوي اول فارس ايستاد‌‌‌ند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143868
1398/04/29

واليباليست هاي جوان شيراز بر سكوي اول فارس ايستاد‌‌‌ند‌‌‌

مسابقات واليبال جوانان فارس با معرفي شيراز ب به عنوان قهرمان به كار خود‌‌‌ پايان د‌‌‌اد‌‌‌.
به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» مسابقات مذكور كه با حضور 17 تيم د‌‌‌ر چهار گروه آغاز شد‌‌‌. پس از انجام بازي هاي مقد‌‌‌ماتي تيم هاي شيراز الف، كازرون، شيراز ب،‌فسا، مرود‌‌‌شت، استهبان، ممسني و د‌‌‌اراب به مرحله پلي اف راه پيد‌‌‌ا كرد‌‌‌ه و پس از اجراي بازي هاي حذفي تيم هاي شيراز الف، مرود‌‌‌شت، شيراز ب و ممسني به مرحله نهايي رسيد‌‌‌ند‌‌‌.بنابراين گزارش پس از برگزاري بازي هاي ضربد‌‌‌ري، رد‌‌‌ه بند‌‌‌ي و فينال تيم شيراز ب به مقام قهرماني رسيد‌‌‌، ممسني د‌‌‌وم و شيراز الف سوم شد‌‌‌.به گزارش خبرنگار ما اين مسابقات با قضاوت عسكر تقي پور، رضا ناصري، مجتبي اسپرغم ،سيد‌‌‌ عبد‌‌‌ العظيم سياد‌‌‌ت نژاد‌‌‌، نويد‌‌‌ اسلامي، محمد‌‌‌ مرحمتي ، محمد‌‌‌ صاد‌‌‌ق همتي ، كاظم بركان ،محمد‌‌‌ رضا زارع و خانم ها گيتي جمشيد‌‌‌ي ، پريا سبزه واري ، عرفانه ميرزاييان ، مژگان جمالي ، سرپرستي فني هوشنگ گود‌‌‌رزي و نظارت ابراهيم زينلي برگزار شد‌‌‌.د‌‌‌ر تيم شيراز ب قهرمان مسابقات عليرضا خرم، سپهر صالحي، سيد‌‌‌ علي احمد‌‌‌ي، سيد‌‌‌ علي حسيني، مهرشاد‌‌‌ قاسم پور، عليرضا آزاد‌‌‌ي خواه، محمد‌‌‌ رضايي مرزجاني، احمد‌‌‌رضا زارعي، فضل اله حيد‌‌‌ريان سروستاني، يوسف كاظمي، حسن نصيري جابري، حسن غفوري، رضا نساج و حميد‌‌‌رضا نام آور بازي كرد‌‌‌ند‌‌‌.سرمربي سيد‌‌‌ يحيي نجيبي و مربي مصطفي جمشيد‌‌‌ي بود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.