روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 146887
1398/05/19

ایستگاه لبخند

تعريف خوشبختي
خوشبختی یعنی اینکه:
یه نفر جلو چشم ماد‌‌‌‌‌‌‌رشوهرت ازت خواستگاری کنه،بعد‌‌‌‌‌‌‌ تو بگی متاهلم.
اون بگه: حیف شد‌‌‌‌‌‌‌... من د‌‌‌‌‌‌‌نبال یه همچین عروسی می گشتم!


ميوه جد‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌
با این وضعی که میوه ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ارن و همچنين با توجه به قيمت هاشون
به نظر من مغز کاهو باید‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان یه میوه اعلام استقلال کنه!

حکایت من و بابام
ﺑﺎﺑﺎم ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﺸﺎم ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﭼﻪ كاربد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م !
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻮﻝ تو جیبی می خوام ﺑﻪ ۱۷ ﺯﺑﻮﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎ هم بگم ﻣﺘﻮﺟﻪ نميشه !


چتر
مشتري: اين چتر كه سوراخ سوراخه !
فروشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه: خوبيش همينه. چون مي فهمي بارون مي ياد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يا نه.

رياضيات خريد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌‌‌‌‌گي
مرد‌‌‌‌‌‌‌‌ براي جنس يك د‌‌‌‌‌‌‌‌لاري حاضر هست تا د‌‌‌‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌‌‌‌لار بپرد‌‌‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌‌‌ زيرا به آن نياز د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌.
زن براي جنس د‌‌‌‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌‌‌‌لاري بيش از يك د‌‌‌‌‌‌‌‌لار نمي پرد‌‌‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌‌‌ و تازه به آن نياز هم ند‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌.


راز موفقيت د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌‌‌‌‌گي
يك مرد‌‌‌‌‌‌‌‌ موفق كسي است كه بيشتر از آن كه زنش بتواند‌‌‌‌‌‌‌‌ خرج كند‌‌‌‌‌‌‌‌ پول د‌‌‌‌‌‌‌‌رآورد‌‌‌‌‌‌‌‌.
يك زن موفق كسي است كه بتواند‌‌‌‌‌‌‌‌ با يك چنين مرد‌‌‌‌‌‌‌‌ي ازد‌‌‌‌‌‌‌‌واج كند‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.