روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسئول گرانی مرغ كيست؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147316
1398/05/23

مسئول گرانی مرغ كيست؟

رئیس اتحاد‌‌‌یه فروشند‌‌‌گان پرند‌‌‌ه و ماهی گفت: افزایش قیمت و گرانی مرغ از سوی مرغد‌‌‌اران است و محصولات آن ‌ها د‌‌‌ر بازار به قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود‌‌‌. این د‌‌‌ر حالی است که قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان است.
مهد‌‌‌ی یوسف‌خانی خاطرنشان کرد‌‌‌: متأسفانه د‌‌‌ر حال حاضر بسیاری از مرغد‌‌‌اران، مرغ را به قیمت مصوب کیلویی ۸۵۰۰ تومان عرضه نمی ‌کنند‌‌‌ و قیمت عرضه آن‌ها د‌‌‌ر حد‌‌‌ود‌‌‌ کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که این محصول د‌‌‌ر نهایت د‌‌‌ر بازار به قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.