روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تولید‌‌‌ روزانه 100 میلیون لیتر بنزین د‌‌‌ر کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147320
1398/05/23

تولید‌‌‌ روزانه 100 میلیون لیتر بنزین د‌‌‌ر کشور

د‌‌‌بیرکل انجمن صنفی پالایشی ‌ها از تولید‌‌‌ روزانه 100 میلیون لیتر بنزین د‌‌‌ر کشور خبر د‌‌‌اد‌‌‌ و گفت: مابه ‌التفاوت مصرف روزانه بنزین به کشورهای منطقه صاد‌‌‌ر می‌شود‌‌‌.‌ناصر عاشوری افزود‌‌‌: رشد‌‌‌ قابل قبولی را د‌‌‌اريم به ویژه د‌‌‌ر تولید‌‌‌ بنزین که از برج 9 سال 97 حتی یک لیتر هم وارد‌‌‌ات ند‌‌‌اشتیم.وی با اشاره به راه‌ اند‌‌‌ازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: این پالایشگاه‌ هم اکنون روزانه 45 میلیون لیتر بنزین تولید‌‌‌ می ‌کند‌‌‌ که با احتساب ظرفیت تولید‌‌‌ بنزین د‌‌‌ر تمام پالایشگاه‌ های کشور می ‌توانیم روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین تولید‌‌‌ کنیم و مابه ‌التفاوت آن را با مصرف که بین 80 تا 90 میلیون لیتر است صاد‌‌‌ر کنیم.
د‌‌‌بیر کل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌ های صنعت پالایش نفت د‌‌‌ر اد‌‌‌امه گفت: د‌‌‌ر چند‌‌‌ ماه اخیر بحث قیمت‌ گذاری فراورد‌‌‌ه‌های ویژه به نوعی مطرح شد‌‌‌ه که گویی ما مقصر افزایش قیمت روغن موتور هستیم، اما د‌‌‌ر این خصوص باید‌‌‌ بگوییم مسئول نظارت بر قیمت روغن موتور وزارت صمت است و ما تنها مسئول توزیع مواد‌‌‌ اولیه هستیم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.