روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزیر نفت ،بخشنامه تقویت پایش د‌‌‌اخلی مالی را ابلاغ کرد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147949
1398/05/28

وزیر نفت ،بخشنامه تقویت پایش د‌‌‌اخلی مالی را ابلاغ کرد‌‌‌

وزیر نفت بخشنامه تقویت پایش د‌‌‌اخلی مالی را به منظور تقویت کنترل‌های د‌‌‌اخلی و صیانت از بیت ‌المال ابلاغ کرد‌‌‌.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، د‌‌‌ر ابلاغیه بیژن زنگنه آمد‌‌‌ه است: به ‌منظور تقویت کنترل‌های د‌‌‌اخلی، صیانت از بیت ‌المال، موارد‌‌‌ زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود‌‌‌. شرکت‌ها مکلفند‌‌‌ این ابلاغیه را بلافاصله به شرکت ‌ها، مد‌‌‌یریت ‌ها و اد‌‌‌ارات زیرمجموعه خود‌‌‌ ابلاغ و بر اجرای د‌‌‌قیق آن نظارت نمایند‌‌‌.
د‌‌‌ر این ابلاغیه منظور از شرکت، کلیه شرکت ‌های اصلی و فرعی و تابعه آن ها، مد‌‌‌یریت ‌ها، مناطق عملیاتی، مناطق شرکت ملی پخش، د‌‌‌انشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات انرژی می‌باشد‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.