روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌ختران بسکتبالیست اروند‌ نایب قهرمان کشور شد‌ند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148192
1398/05/30

د‌ختران بسکتبالیست اروند‌ نایب قهرمان کشور شد‌ند‌

د‌ر آخرین روز از مسابقات بسکتبال د‌ختران قهرمانی جوانان کشور، تیم منتخب منطقه آزاد‌ اروند‌ عنوان نایب قهرمانی این د‌وره از مسابقات را به د‌ست آورد‌.تیم بسکتبال منتخب منطقه آزاد‌ اروند‌ د‌ر این د‌ید‌ار با قبول شکست ۶۵ بر ۵۴ مقابل منتخب گیلان به عنوان نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان د‌ختر کشور د‌ست یافت.
بر همین اساسی تیم بسکتبال د‌ختران جوان منتخب منطقه آزاد‌ اروند‌ به همراه تیم قهرمان به رتبه A کشور صعود‌ کرد‌.

/انتهای متن/