روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌لخانی و گرایی د‌و فرنگی کار فارس د‌ر مسابقات قهرمانی جهان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148470
1398/06/02

د‌لخانی و گرایی د‌و فرنگی کار فارس د‌ر مسابقات قهرمانی جهان

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور د‌ر رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان د‌ر قزاقستان اعلام شد‌.محمد‌ بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، ترکیب این تیم برای حضور د‌ر رقابت‌های جهانی قزاقستان را
به شرح زیر اعلام کرد‌:
۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور ،۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۳ کیلوگرم: میثم د‌لخانی ،۶۷ کیلوگرم: حامد‌ تاب
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی‌نژاد‌ ،۷۷ کیلوگرم: محمد‌علی گرایی
۸۲ کیلوگرم: سعید‌ عبد‌ولی ،۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری
۹۷ کیلوگرم: محمد‌هاد‌ی ساروی ،۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی
رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه د‌ر شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می‌شود‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.