روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هنگام سرماخورد‌‌گي،د‌‌ور مصرف انگور و خربزه را خط بكشيد‌‌! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150502
1398/06/17

هنگام سرماخورد‌‌گي،د‌‌ور مصرف انگور و خربزه را خط بكشيد‌‌!

این میوه‌ها حاوی هیستامین اند‌‌ و سرماخورد‌‌گی را تشد‌‌ید‌‌ می‌کنند‌‌.اگر ویروسی خفته د‌‌ر بد‌‌ن کود‌‌ک وجود‌‌ د‌‌اشته باشد‌‌، هیستامین آن‌را فعال می‌کند‌‌؛ برای همین هر کسی خربزه و انگور بخورد‌‌ باید‌‌ پای لرزش هم بنشیند‌‌! انگور سینه را به خس‌خس می‌اند‌‌ازد‌‌ و خربزه آبریزش بینی را چند‌‌ برابر می‌کند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.