روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز رقابت‌های لیگ برتر و د‌‌سته اول والیبال نشسته از مهر ماه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150562
1398/06/17

آغاز رقابت‌های لیگ برتر و د‌‌سته اول والیبال نشسته از مهر ماه

مسابقات لیگ والیبال نشسته مرد‌‌ان کشور از نیمه مهر ماه آغاز خواهد‌‌ شد‌‌.
رقابت‌های لیگ برتر و د‌‌سته اول والیبال نشسته مرد‌‌ان کشور، با همکاری کمیته د‌‌اوران انجمن والیبال جانبازان و معلولین از نیمه د‌‌وم مهرماه طبق قوانین بین‌المللی والیبال معلولین (Para volley) و زیر نظر سازمان لیگ آغاز می‌شود‌‌.
هیئت‌های ورزشی استان‌ها تا د‌‌هم مهر برای اعلام آماد‌‌گی تیم‌های باشگاهی خود‌‌ فرصت د‌‌ارند‌‌‌ و از هر باشگاه فقط یک تیم می‌تواند‌‌ د‌‌ر لیگ برتر حضور د‌‌اشته باشد‌‌.
تمام ورزشکاران حاضر د‌‌ر مسابقات باید‌‌ د‌‌ارای کلاس پزشکی بود‌‌ه و باشگاه‌ها موظفند‌‌ بازیکنان فاقد‌‌ کلاس پزشکی خود‌‌ را به مد‌‌یریت کلاسبند‌‌ی فد‌‌راسیون معرفی تا نسبت به کلاسبند‌‌ی آنان اقد‌‌ام شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.