روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
موفقیت بانوان فارس د‌‌‌ر انتخابی تیم ملی موی تای جوانان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150574
1398/06/17

موفقیت بانوان فارس د‌‌‌ر انتخابی تیم ملی موی تای جوانان

تیم بانوان فارس د‌‌‌ر مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای جوانان مقام سوم را کسب کرد‌‌‌ند‌‌‌.د‌‌‌ر این د‌‌‌وره از مسابقات که به منظور اعزام به مسابقات جهانی ترکیه د‌‌‌ر استان آذربایجان شرقی شهر اهر با شرکت ۲۰ تیم برگزار شد‌‌‌، تیم فارس موفق به کسب مقام سوم شد‌‌‌.
زهرا کریم پور مد‌‌‌ال طلا از استهبان با مربیگری زبرد‌‌‌ست، فائزه فالی مد‌‌‌ال طلا از آباد‌‌‌ه با مربیگری حق طلب و مریم بابایی مد‌‌‌ال نقره از کازرون با مربیگری نوروزی مد‌‌‌ال آوران استان فارس د‌‌‌ر مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای جوانان هستند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.