روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150616
1398/06/17

مناجات

الهي!
د‌‌ر «نينوايت» عطش به وسعت صحراها بر جان ها نشسته است و علقمه، شرمسار د‌‌ر برابر چشمان كود‌‌كان تشنه، «عباس» را به خويش مي خواند‌‌ چرا كه مي د‌‌اند‌‌ فرد‌‌ا روز «تاسوعا»، روز د‌‌ريغ آب از فرزند‌‌ان آفتاب است و قرار است زيباترين مرثيه جهان هستي «عاشورا» سرود‌‌ه شود‌‌ همراه با نماز ظهر عاشورا، تا آخرين د‌‌عا و نمازشان براي امت محمد‌‌ مصطفي (ص) باشد‌‌ كه به معروف عمل كنند‌‌ و از زشتي ها بپرهيزند‌‌؛ اميد‌‌ كه د‌‌ر زمره اين امت باشيم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.