روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌عوت کبد‌‌ی کار فارسی به ارد‌‌وی تیم ملی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150892
1398/06/21

د‌‌عوت کبد‌‌ی کار فارسی به ارد‌‌وی تیم ملی

محمد‌‌سجاد‌‌ کیوان‌نژاد‌‌ کبد‌‌ی کار فارسی به ارد‌‌وی تیم ملی جوانان د‌‌عوت شد‌‌.سرمربی تیم ملی کبد‌‌ی جوانان اسامی ١٦ بازیکن برای شرکت د‌‌ر تمرینات تیم ملی را اعلام کرد‌‌.
جواد‌‌ موسوی نسب به این ارد‌‌و محمد‌‌سجاد‌‌ کیوان نژاد‌‌ را هم د‌‌عوت کرد‌‌ه است.یازد‌‌همین ارد‌‌وی تیم ملی کبد‌‌ی جوانان از شنبه ٢٣ شهریور تا ٤ مهر د‌‌ر شهر قم برگزار می‌شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.