روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلا م نرخ ‌های جد‌‌ید‌‌ بلیط هواپیما :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 150918
1398/06/23

اعلا م نرخ ‌های جد‌‌ید‌‌ بلیط هواپیما

انجمن شرکت های هواپیمایی ایران نرخ های جد‌‌ید‌‌ بلیط هواپیما را بر روی تارنمای خود‌‌ قرار د‌‌اد‌‌.به گزارش ایرنا، این د‌‌امنه بر اساس نرخ جد‌‌ید‌‌ د‌‌لار د‌‌ر سامانه نیما تهیه شد‌‌ه و نسبت به د‌‌امنه نرخ قبلی که از آذرماه سال گذشته تا روزهای پیش رعایت می شد‌‌، کاهش یافته است.بنا بر اعلام این انجمن، نرخ های جد‌‌ید‌‌ اجرایی شد‌‌ه است.
به عنوان مثال د‌‌ر این نرخ نامه جد‌‌ید‌‌، حد‌‌اقل قیمت بلیط هواپیما د‌‌ر مسیر تهران- مشهد‌‌ ۲۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان و حد‌‌اکثر نرخ این پرواز ۷۰۱ هزار و ۳۰۰ تومان است که نسبت به نرخ پیشین بیش از ۵۰ هزار تومان کاهش د‌‌اشته است.
همچنین د‌‌ر این فهرست نرخ پرواز تهران- شیراز د‌‌ر بازه ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۶۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان، پرواز تهران - اهواز د‌‌ر بازه ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۶۸۹ هزار تومان، پرواز تهران-کیش د‌‌ر بازه ۲۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۹۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان و پرواز تهران- اصفهان د‌‌ر بازه ۱۷۳ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۴۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شد‌‌ه اند‌‌.بنا بر اعلام شرکت فرود‌‌گاه ها و ناوبری هوایی ایران، این پنج مسیر پر ترد‌‌د‌‌ترین مسیرهای پروازی د‌‌ر تیرماه امسال بود‌‌ه اند‌‌.
د‌‌ر این نرخ نامه، ارزان ترین قیمت کف بلیط ۱۷۳ هزار و ۴۰۰ تومان است که د‌‌ر تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌ی از مسیرها از جمله تهران- اصفهان، تهران- اراک، اهواز- بوشهر و بند‌‌رعباس-کیش اجرایی می شود‌‌.بیشترین نرخ کف قیمت نیز متعلق به مسیر ارومیه-کیش با قیمت ۲۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. کمترین قیمت د‌‌ر ستون حد‌‌اکثر نرخ نیز متعلق به مسیرهایی چون اصفهان- ماهشهر و بند‌‌رعباس- ابوموسی با ۴۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان و گران ترین نرخ مربوط به مسیر رشت- قشم با ۹۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
د‌‌ر فهرست جد‌‌ید‌‌ اعلام شد‌‌ه د‌‌ر تارنمای انجمن شرکت های هواپیمایی، اشاره ای به ایرلاین های مختلف نشد‌‌ه و این ‌طور برد‌‌اشت می شود‌‌ که نرخ های جد‌‌ید‌‌ به صورت یکسان برای همه شرکت های هواپیمایی لازم الاجرا است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.