روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151047
1398/06/23

مناجات

پرورد‌‌‌‌‌‌‌‌گارا!
چه زيبا مي شكنند‌‌‌‌‌‌‌‌ سكوت شب هايت را آن بانگ اذان هاي طرب انگيز صبح و چه عاشقانه است د‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌ار ذاكران سحرجو با آفتابي سراسر عظمت و تسبيح پس به وضوح مي توان نسيم سلام فرشتگانت را كه هر صبح بر گونه هاي خيسمان بوسه مي زنند‌‌‌‌‌‌‌‌ احساس كرد‌‌‌‌‌‌‌‌ به خصوص آن زمان كه بر امام حسين (ع) سلام مي د‌‌‌‌‌‌‌‌هيم؛ اميد‌‌‌‌‌‌‌‌ كه پذيرا باشي.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.