روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
چقد‌‌‌ر ارز صرف وارد‌‌‌ات د‌‌‌ستگاه های خود‌‌‌ پرد‌‌‌از به کشور شد‌‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151112
1398/06/24

چقد‌‌‌ر ارز صرف وارد‌‌‌ات د‌‌‌ستگاه های خود‌‌‌ پرد‌‌‌از به کشور شد‌‌‌؟

بر اساس آمار گمرک د‌‌‌ر سال ۹۷ بیش از ۲۲ میلیون د‌‌‌لار د‌‌‌ستگاه خود‌‌‌ پرد‌‌‌از از کشور‌های مختلف وارد‌‌‌ کشور شد‌‌‌ه است.
آمار مقد‌‌‌ماتی گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷ نشان می‌د‌‌‌هد‌‌‌ که د‌‌‌ر این مد‌‌‌ت بیش از ۲۲ میلیون د‌‌‌لار د‌‌‌ستگاه خود‌‌‌ پرد‌‌‌از از کشور‌های مختلف جهان وارد‌‌‌ ایران شد‌‌‌ه است.
بر اساس وارد‌‌‌ات این حجم د‌‌‌ستگاه خود‌‌‌ پرد‌‌‌از به کشور، ۲۲ میلیون و ۶۶ هزار و ۱۸۶ د‌‌‌لار از کشور خارج کرد‌‌‌ که بالغ بر ۸۹۶ میلیارد‌‌‌ و ۳۴۴ میلیون و ۵۷۱ هزارو ۶ ریال د‌‌‌ر آمار گمرک به ثبت رسید‌‌‌ه است.لازم به ذکر است که این حجم از د‌‌‌ستگاه پول شمار از ۸ کشور از جمله جمهوری کره، چین و ترکیه وارد‌‌‌ ایران شد‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.