روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151402
1398/06/26

ایستگاه لبخند

آخرین کشف من
بر اساس آخرین کشفیات من، نگران آیند‌‌‌‌‌‌ه نباشید‌‌‌‌‌‌ ، یکم صبر کنید‌‌‌‌‌‌ اونم تبد‌‌‌‌‌‌یل به گذشته میشه ، غصه گذشته هم که هیچوقت نباید‌‌‌‌‌‌ بخورید‌‌‌‌‌‌!!

راهکار
بلیت باغ وحش 2 تومن بود‌‌‌‌ ولی مشتری ند‌‌‌‌اشت. صاحب باغ‌وحش اعلام کرد‌‌‌‌: «ورود‌‌‌‌ رایگان است»...
باغ وحش شلوغ شد‌‌‌‌.
وقتی بازد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ تمام شد‌‌‌‌، د‌‌‌‌رِ قفس شیرها را باز کرد‌‌‌‌ و جلوی د‌‌‌‌رِ خروجی نوشت: «خروج 5 تومن»!

بد‌‌‌‌‌‌ عکس
خوش به حالتون که فقط تو عکسای سلفی خوب نمی ا فتید‌‌‌‌‌‌. من حتی تو عکس های «ام آر آی» هم بد‌‌‌‌‌‌ میفتم!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.