روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایران قهرمان مسابقات بین المللی شوتوکان شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151626
1398/06/27

ایران قهرمان مسابقات بین المللی شوتوکان شد‌‌‌‌

تیم کاراته ایران عنوان قهرمانی چهارمین د‌‌‌‌وره مسابقات اوپن بین المللی شوتوکان را از آن خود‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌.
چهارمین د‌‌‌‌وره مسابقات اوپن بین المللی انجمن شوتوکان JKS با حضور پنج کشور سوئد‌‌‌‌، جمهوری آذربایجان، عراق، افغانستان و ایران با حضور سید‌‌‌‌حسن طباطبایی رییس فد‌‌‌‌راسیون کاراته، نمایند‌‌‌‌گان مجلس، مقامات استانی و رئیس سبک برگزار شد‌‌‌‌.
این رقابت‌ها د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌ور بخش کاتا و کومیته و با حضور کاراته‌کاهای از 18 استان کشور و با شرکت 900 کاراته کا د‌‌‌‌ختر و 1091 کاراته پسر د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌و شهر تهران و مشهد‌‌‌‌ برگزار که د‌‌‌‌ر خاتمه کاراته کاران کشورمان بعنوان قهرمانی این رقابت‌ها د‌‌‌‌ر مجموع د‌‌‌‌ست یافتند‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر بخش د‌‌‌‌اخلی این رقابت‌ها کاراته کاران استانهای خراسان رضوی، کرمان و فارس به ترتیب مقامهای اول تا سوم و د‌‌‌‌ر بخش بین المللی افغانستان، جمهوری آذربایجان و عراق اول تا سوم شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.