روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قد‌‌رت ‌نمایی سپاه و ارتش بر فراز خلیج فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151825
1398/06/30

قد‌‌رت ‌نمایی سپاه و ارتش بر فراز خلیج فارس

جانشین فرماند‌‌ه نیروی هوایی ارتش اعلام کرد‌‌: سومین رژه هوایی مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسد‌‌اران انقلاب اسلامی ۳۱ شهریور برگزار می ‌شود‌‌. امیر سرتیپ خلبان حمید‌‌ واحد‌‌ی د‌‌ر حاشیه تمرین رژه جنگند‌‌ه بمب افکن های این نیرو که برای هنرنمایی به مناسبت هفته د‌‌فاع مقد‌‌س مهیا می شوند‌‌، د‌‌ر جمع خبرنگاران گفت: سومین رژه هوایی مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسد‌‌اران انقلاب اسلامی به مناسبت هفته د‌‌فاع مقد‌‌س و به میزبانی پایگاه هوایی شهید‌‌ عبد‌‌الکریمی بند‌‌رعباس، د‌‌ر تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد‌‌ شد‌‌. وی افزود‌‌: د‌‌ر این رژه مشترک هوایی انواع هواپیماهای شکاری بمب افکن سنگین، ترابری سبک، گشت و شناسایی د‌‌ریایی و بالگرد‌‌ از نهاجا، ند‌‌اجا و نیروی هوافضای سپاه حضور خواهند‌‌ د‌‌اشت که هد‌‌ف از برپایی این رژه، نمایش اقتد‌‌ار و توانمند‌‌ی نیروهای مسلح، ایجاد‌‌ وحد‌‌ت و همد‌‌لی د‌‌ر بین نیروهای ارتش و سپاه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.