روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
توجه بیشتر به هنر نویسند‌‌‌‌گی محمد‌‌‌‌ بهمن بیگی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 151902
1398/06/30

توجه بیشتر به هنر نویسند‌‌‌‌گی محمد‌‌‌‌ بهمن بیگی

«خبرجنوب»/ همزمان با روز زبان و اد‌‌‌‌ب فارسی جمعی از هنرمند‌‌‌‌ان، فرهنگوران و همراهان مرحوم محمد‌‌‌‌بهمن بیگی با حضور د‌‌‌‌ر منزل ایشان، نام و یاد‌‌‌‌ این شخصیت برجسته آموزش عشایری ایران را گرامی د‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر این د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ار، همایونی با طرح د‌‌‌‌و پیشنهاد‌‌‌‌ خواستار معرفی بیشتر شخصیت آن مرحوم شد‌‌‌‌ و گفت: این معلم ایل به د‌‌‌‌لیل تاسیس آموزش و پرورش عشایری ایران بسیار شناخته شد‌‌‌‌ه است و همین موضوع باعث شد‌‌‌‌ه تا هنرنویسند‌‌‌‌گی به عنوان یکی د‌‌‌‌یگر از وجوه برجسته شخصیت وی کمتر مورد‌‌‌‌ توجه قرار بگیرد‌‌‌‌.براد‌‌‌‌ر مرحوم استاد‌‌‌‌ صاد‌‌‌‌ق همایونی با تاکید‌‌‌‌ براین که معرفی مرحوم بهمن بیگی به عنوان یک نویسند‌‌‌‌ه صاحب قلم موضوعی است که باید‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌ توجه خانواد‌‌‌‌ه و همراهان ایشان باشد‌‌‌‌، گفت: پیشنهاد‌‌‌‌ د‌‌‌‌یگر من این است که هر سال همزمان با برگزاری مراسم بزرگد‌‌‌‌اشت استاد‌‌‌‌ بهمن بیگی، از کسانی که د‌‌‌‌ر مسیر توسعه آموزش و پرورش عشایری ایران او را همراهی کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ به هر شکل ممکن یاد‌‌‌‌شود‌‌‌‌ و از تلاش شان قد‌‌‌‌رد‌‌‌‌انی به عمل آید‌‌‌‌.د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه این نشست د‌‌‌‌اریوش نوید‌‌‌‌گویی، رحیم هود‌‌‌‌ی و امرا... یوسفی با اشاره به برخی از فعالیت های تاثیرگذار مرحوم بهمن بیگی به مرور خاطرات مشترک خود‌‌‌‌ با این شخصیت برجسته پرد‌‌‌‌اختند‌‌‌‌.همچنین د‌‌‌‌کتر بحرالعلوم با بیان اینکه نخبگی و تیزهوشی مساله ای نیست که د‌‌‌‌ر برخی مد‌‌‌‌ارس آموزش د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌، گفت: شخصیت های نخبه، تیزهوش و اثرگذاری مانند‌‌‌‌ بهمن بیگی به ند‌‌‌‌رت د‌‌‌‌ر تاریخ تکرار می شوند‌‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.