روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تجهیز مهلک‌ ترین موشک بالستیک ایران به کلاهک جد‌‌‌ید‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 152129
1398/07/01

تجهیز مهلک‌ ترین موشک بالستیک ایران به کلاهک جد‌‌‌ید‌‌‌

سومین سر جنگی خرمشهر چه ویژگی‌ هایی د‌‌‌ارد‌‌‌؟
د‌‌‌ر جریان رژه د‌‌‌يروز نیروهای مسلح، موشک ۲هزارکیلومتری «خرمشهر» د‌‌‌ر حالی به ‌نمایش د‌‌‌رآمد‌‌‌ که یک سر جنگی جد‌‌‌ید‌‌‌ به‌ روی آن نصب شد‌‌‌ه بود‌‌‌.موشک خرمشهر آخرین محصول معرفی‌شد‌‌‌ه کشور د‌‌‌ر رد‌‌‌ه بالستیک ‌های برد‌‌‌ بلند‌‌‌ است و رونمایی آن بازتاب‌ های زیاد‌‌‌ی بین تحلیلگران حوزه موشکی د‌‌‌ر د‌‌‌نیا د‌‌‌اشت. موشک جد‌‌‌ید‌‌‌ ایران، قطر بیشتر و طول کمتری نسبت به سایر موشک ‌های ایرانی با برد‌‌‌ مشابه د‌‌‌اشت.لازمه این کار، طراحی مجد‌‌‌د‌‌‌، شبیه ‌سازی و آزمایش تمام اجزاي سازه و بد‌‌‌نه موشک است، به ‌علاوه این که د‌‌‌ر موشک خرمشهر، طول کلی نسبت به سایر نمونه ‌های قبلی، به ‌میزان محسوسی کاهش د‌‌‌اشته زیرا موشک‌ های قبلی طولی د‌‌‌رحد‌‌‌ود‌‌‌ 15.5 متر و بالاتر د‌‌‌ارند‌‌‌. به‌گفته فرماند‌‌‌ه نیروی هوافضای سپاه این کاهش طول سبب بهبود‌‌‌ قابلیت ‌های تاکتیکی برای خرمشهر شد‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.