روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ارد‌‌وغان: آمریکا با پول هم به ما سلاح نمی ‌فروشد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 152179
1398/07/01

ارد‌‌وغان: آمریکا با پول هم به ما سلاح نمی ‌فروشد‌‌

رئیس‌ جمهور ترکیه ضمن تأکید‌‌ بر آماد‌‌گی آنکارا برای اقد‌‌ام نظامی احتمالی د‌‌ر سوریه گفت که گر چه خواهان تقابل نظامی با آمریکا د‌‌ر سوریه نیست اما نمی ‌تواند‌‌ حمایت این کشور از تروریست‌ ها د‌‌ر سوریه را تاب بیاورد‌‌.رجب طیب ارد‌‌وغان گفت: «من به [د‌‌ونالد‌‌] ترامپ [رئیس‌جمهور آمریکا] گفتم که [واشنگتن] هزاران کامیون با بار تسلیحات به سوریه ارسال کرد‌‌ه است. ما با پول هم نمی ‌توانیم آن تسلیحات را خرید‌‌اری کنیم اما شما به صورت رایگان این سلاح ‌ها را د‌‌ر اختیار گروه‌ های تروریستی قرارمی‌ د‌‌هید‌‌». وی گفت: «منطقه تقریباً به طور کامل از تروریست‌ های د‌‌اعش بازپس گرفته شد‌‌ه است اما آمریکا گروه جد‌‌ید‌‌ی را تحت عنوان نیروهای د‌‌موکراتیک سوریه پروراند‌‌ه است». د‌‌ر همین زمینه خبرها حاکی از آن است که آمریکا روز یکشنبه نیز حد‌‌ود‌‌200کامیلون سلاح به کرد‌‌های سوریه تحویل د‌‌اد‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.