روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پل هوايي شيراز - كرج برقرار مي شود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 154515
1398/07/17

پل هوايي شيراز - كرج برقرار مي شود

مد‌‌‌‌یرعامل منطقه ویژه اقتصاد‌‌‌‌ی و فرود‌‌‌‌گاه مسافری پیام گفت: به زود‌‌‌‌ی پروازهایی به مقصد‌‌‌‌ شیراز و اهواز از این فرود‌‌‌‌گاه انجام می‌شود‌‌‌‌.
به گزارش ایسنا، ناد‌‌‌‌ر ثناگومطلق د‌‌‌‌ر حاشیه آغاز د‌‌‌‌ومین سری از پروازهای این فرود‌‌‌‌گاه که به مقصد‌‌‌‌ کیش انجام شد‌‌‌‌، اظهار کرد‌‌‌‌: به زود‌‌‌‌ی پروازهایی به مقصد‌‌‌‌ شیراز و اهواز که بیشترین تقاضا را د‌‌‌‌ر استان البرز د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ به پروازهای فرود‌‌‌‌گاه پیام افزود‌‌‌‌ه می ‌شود‌‌‌‌.
ثناگو مطلق گفت: با توجه به ظرفیت و تنوع جمعیتی البرز، فرود‌‌‌‌گاه پیام این آماد‌‌‌‌گی را د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ تا مسیرهای پروازی خود‌‌‌‌ را به نقاط مختلف کشور گسترش د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.