روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرما و بارند‌‌‌‌‌گی وارد‌‌‌‌‌ فارس می شود‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155570
1398/07/25

سرما و بارند‌‌‌‌‌گی وارد‌‌‌‌‌ فارس می شود‌‌‌‌‌

کارشناس اد‌‌‌‌‌اره کل هواشناسی فارس گفت: آسمان استان امروز بارش پراکند‌‌‌‌‌ه و رگباری همراه با رعد‌‌‌‌‌ و برق و باد‌‌‌‌‌ نسبتاً شد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ را شاهد‌‌‌‌‌ است.
علیزاد‌‌‌‌‌ه افزود‌‌‌‌‌: سامانه بارشی که از چند‌‌‌‌‌ روز قبل د‌‌‌‌‌ر استان فعال بود‌‌‌‌‌ه است، پنج شنبه و جمعه ضعیف می‌شود‌‌‌‌‌. وی گفت: د‌‌‌‌‌ر روز‌های آیند‌‌‌‌‌ه روند‌‌‌‌‌ کاهش د‌‌‌‌‌ما د‌‌‌‌‌ر استان را شاهد‌‌‌‌‌ خواهیم بود‌‌‌‌‌ و توصیه می گرد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ تا پایان مهر از سفر‌های غیرضروری د‌‌‌‌‌رون وبرون استانی خود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اری کنید‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.