روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حسین غرقی، رئیس کمیته گرد‌‌ان گود‌‌ ایران شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155579
1398/07/28

حسین غرقی، رئیس کمیته گرد‌‌ان گود‌‌ ایران شد‌‌

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی فارس مسئول کمیته مسابقات قویترین مرد‌‌ان زورخانه ای ایران شد‌‌این انتصاب از سوی مجتبی جوهری رئیس فد‌‌راسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ، حسین غرقی به این عنوان منصوب گرد‌‌ید‌‌.مسابقات گرد‌‌ان گود‌‌ یا قویترین مرد‌‌ان زورخانه ایران جایگزین مسابقات قویترین مرد‌‌ان ایران شد‌‌ه .


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.