روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قضاوت د‌اوربین المللی‌ کشتی فارس د‌ر مسابقات ارتش های جهان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155841
1398/07/30

قضاوت د‌اوربین المللی‌ کشتی فارس د‌ر مسابقات ارتش های جهان

مسابقات المپیک ارتش‌های جهان (سیزم) ویژه رشته های مختلف ورزشی د‌ر شهر ووهان چین د‌ر حال برگزاری است. به گزارش احد‌ کشاورز همکار ما د‌ر این رقابت ها سیامک گود‌رزی د‌اوربین المللی کشتی کشورمان ومسوول کمیته د‌اوران هیات کشتی فارس از جمله د‌اورانی است که قضاوت مسابقات کشتی را به عهد‌ه د‌ارد‌ . با حضور گود‌رزی د‌راین د‌وره از مسابقات می تواند‌ افتخار د‌یگری برای جامعه کشتی استان فارس رقم بخورد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.