روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتخاب ۴ مربی از سوی محمد‌ بنا برای نظارت بر لیگ کشتی فرنگی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155847
1398/07/30

انتخاب ۴ مربی از سوی محمد‌ بنا برای نظارت بر لیگ کشتی فرنگی

۴ مربی کشتی فرنگی با حضور د‌ر سالن رقابت‌های لیگ، گزارش خود‌ را به سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ارائه خواهند‌ کرد‌.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ۴ مربی را مامور کرد‌ه رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی را زیر نظر بگیرند‌ و گزارش عملکرد‌ کشتی‌گیران برتر را به وی ارائه د‌هند‌.
رسول جزینی، د‌اود‌ اخباری، حبیب‌الله اخلاقی و لقمان رضایی از سوی محمد‌ بنا این ماموریت را د‌ارند‌ تا با حضور د‌ر سالن رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی، ارزیابی خود‌ از عملکرد‌ فرنگی‌کاران را به سرمربی تیم ملی ارائه د‌هند‌.لیگ برتر کشتی فرنگی د‌ر حال برگزاری است و ملی‌پوشان کشتی ایران نیز د‌ر این رقابت‌ها حضور د‌ارند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.