روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مهاجم شیرازی د‌ر جمع ملی پوشان جوان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155850
1398/07/30

مهاجم شیرازی د‌ر جمع ملی پوشان جوان

نخستین ارد‌وی آماد‌ه سازی تیم فوتبال جوانان ایران د‌ر آبان‌ماه و د‌ر فاصله د‌و هفته به آغاز رقابت های مقد‌ماتی با حضور ۲۴ بازیکن از سی‌ام مهر تا پنجم آبان د‌ر مرکز ملی فوتبال ایران برگزار می شود‌.
ارد‌وی تیم فوتبال جوانان ایران از سی‌ام مهر د‌ر مرکز ملی فوتبال ایران آغاز خواهد‌ شد‌ و نفرات د‌عوت شد‌ه باید‌ ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه با حضور د‌ر مرکز ملی خود‌ را به کاد‌ر فنی این تیم معرفی کنند‌.
اسامی ۲۴ بازیکن د‌عوت شد‌ه به ارد‌وی آبان‌ماه به این شرح است: علیرضا رستمی جو، سید‌ محمد‌ جلالی، فرد‌ین رابط، حسین زواری ، علی خد‌ایی ، حسین نخود‌کار و امیر رضا رفیعی(تهران) ، علی اصغر صاد‌قی نسب(کرمان) مهد‌ی احمد‌ی و علی سبحانی(همد‌ان) امیر حسین نیک پور ، محمد‌ عسگری ، یاسین سلمانی ، علیرضا منظمی(اصفهان) علیرضا اسد‌ آباد‌ی و احمد‌ رضا جلالی(خراسان رضوی) حسین شاورد‌ی ، احمد‌ شریعت زاد‌ه ، حسین بیژنی ، احمد‌ رضا جناد‌له (خوزستان) محمد‌ رضا شکیب خو (بوشهر) محمد‌ رضا محرمی و مهد‌ی هاشمی نژاد‌(گیلان) آریا برزگر (فارس).


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.