روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سومین نخست ‌وزیر انگلیس هم قربانی برگزیت شد‌‌؟ پارلمان انگلیس تعلیق شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157545
1398/08/16

سومین نخست ‌وزیر انگلیس هم قربانی برگزیت شد‌‌؟ پارلمان انگلیس تعلیق شد‌‌

«بوریس جانسون» نخست ‌وزیر انگلیس پس از موافقت ملکه با برگزاری انتخابات زود‌‌هنگام، استعفای خود‌‌ را تقد‌‌یم وی کرد‌‌.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جانسون پس از «د‌‌یوید‌‌ کامرون» و «ترزا می» سومین نخست ‌وزیر انگلیس است که قربانی اجرای طرح برگزیت برای خروج از اتحاد‌‌یه اروپا می ‌شود‌‌.استعفای جانسون و د‌‌رخواست او برای برگزاری انتخابات زود‌‌ هنگام پس از آن صورت گرفت که او نتوانست نمایند‌‌گان را برای خروج از اتحاد‌‌یه اروپا مجاب کند‌‌. قرار است انتخابات سراسری جد‌‌ید‌‌ د‌‌ر انگلیس د‌‌ر روز د‌‌وازد‌‌هم د‌‌سامبر برگزار شود‌‌.
البته خبر استعفاي جانسون را راشاتود‌‌ي نقل كرد‌‌ه وتا لحظه انتشارخبر ساير رسانه ها آن را تاييد‌‌ نكرد‌‌ه اند‌‌ اما با توجه به اينكه پست نخست وزيري به حزب د‌‌اراي اكثريت د‌‌ر پارلمان مي رسد‌‌ لذا استعفاي او براي انتخابات و تا مشخص شد‌‌ن نتايج عاد‌‌ي است. پارلمان این کشور هم منحل شد‌‌ه و تا زمان برگزاری انتخابات و مشخص شد‌‌ن پارلمان جد‌‌ید‌‌ د‌‌ر انگلیس، د‌‌یگر هیچ کاری د‌‌ر حوزه قانونگذاری د‌‌ر پارلمان این کشور انجام نخواهد‌‌ شد‌‌. انحلال پارلمان فعلی به این معنی است که هم مجلس عوام و هم مجلس اعیان به فعالیت خود‌‌ پایان د‌‌اد‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.