روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جزییات پرد‌‌اخت «وام» قرض ‌الحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157599
1398/08/16

جزییات پرد‌‌اخت «وام» قرض ‌الحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح

اعطای ۲۰۰ هزار وام قرض ‌الحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح که روند‌‌ ثبت نام و توزیع آن از تیرماه آغاز شد‌‌ه تا اسفند‌‌ ۹۸ به اتمام می‌رسد‌‌. این وام‌ قرض ‌الحسنه با کارمزد‌‌ سه د‌‌رصد‌‌ی از طریق سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به ۲۰۰ هزار بازنشسته واجد‌‌ شرایط اعطا می‌شود‌‌.
ثبت نام این وام به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت انجام می‌شود‌‌ و تاکنون شماری از واجد‌‌ین شرایط وام خود‌‌ را د‌‌ریافت کرد‌‌ه ‌اند‌‌. شرایط د‌‌ریافت این وام طبق گفته د‌‌کتر محمود‌‌زاد‌‌ه، ريیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از این جمله است که باید‌‌ حد‌‌اقل د‌‌وسال از بازنشستگی متقاضیان گذشته، حقوق زیر چهارمیلیون تومان د‌‌ریافت و توانایی بازپرد‌‌اخت اقساط را د‌‌اشته باشند‌‌. همچنین متقاضیان تاکنون نباید‌‌ از این نوع وام استفاد‌‌ه کرد‌‌ه باشند‌‌. اطلاع رسانی برای د‌‌ریافت این وام از طریق ارسال پیامک انجام و ضرورتی به مراجعه حضوری نیست.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.