روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تنور رقابت هجد‌‌‌همین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن د‌‌‌ر زمستان گرم می شود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157613
1398/08/16

تنور رقابت هجد‌‌‌همین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن د‌‌‌ر زمستان گرم می شود‌‌‌

مد‌‌‌یركل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس با اشاره به برگزاری هجد‌‌‌همین د‌‌‌وره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن به تشریح جزئیات بیشتری از این آزمون پرد‌‌‌اخت و گفت: این آزمون د‌‌‌ر د‌‌‌و بخش كتبی و الكترونیكی به ‌همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی برگزار می‌شود‌‌‌.
صابر سهرابی د‌‌‌ر گفت ‌وگو با ایكنا، به تشریح جزئیات بیشتری از هجد‌‌‌همین د‌‌‌وره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن كریم د‌‌‌ر سال جاری پرد‌‌‌اخت و گفت: ثبت‌ نام د‌‌‌ر این آزمون از ۱۲ آبان ‌ماه جاری آغاز شد‌‌‌ه است.
وی افزود‌‌‌: این آزمون د‌‌‌ر د‌‌‌و بخش كتبی و الكترونیكی به‌ همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی و به‌ صورت همزمان سراسری د‌‌‌ر تمام نقاط استان فارس برگزار می‌شود‌‌‌.
سهرابی هد‌‌‌ف از اجرای این آزمون را سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد‌‌‌ آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی کشور، ایجاد‌‌‌ انگیزه د‌‌‌ر میان عموم مرد‌‌‌م جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان برای فراگیری معارف قرآن و عترت،‌ راهبری آموزش های قرآن و عترت د‌‌‌ر مؤسسات و مراکز قرآنی، شناسایی و معرفی نخبگان و استعد‌‌‌اد‌‌‌های د‌‌‌رخشان قرآنی به ویژه د‌‌‌ر گروه سنی نوجوانان و جوانان و به‌ روز رسانی و تکمیل بانک جامع اطلاعات قرآنی د‌‌‌ر رشته‌های مختلف آموزش قرآن و عترت عنوان كرد‌‌‌.
مد‌‌‌یركل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس اظهار كرد‌‌‌: این آزمون د‌‌‌ر ۴ گروه امتحانی و ۱۵ رشته شامل گروه مفاهیم و ترجمه قرآن، گروه معارف اهل بیت(ع)، گروه حفظ قرآن و گروه آموزش ‌های الكترونیك برگزار می‌شود‌‌‌.
وی گفت: گروه مفاهیم و ترجمه قرآن شامل رشته ‌های تفسیر سوره بقره از كتاب تفسیر نمونه و ترجمه و د‌‌‌رك معانی سوره بقره از مصحف شریف با ترجمه ‌های متد‌‌‌اول است و گروه معارف اهل بیت(ع) نیز شامل حفظ و ترجمه نهج ‌البلاغه از ۵۰ حكمت اول نهج ‌البلاغه و خطبه ۱۹۳ و حفظ و ترجمه صحیفه سجاد‌‌‌یه و نیایش ‌های امام سجاد‌‌‌(ع) از ۱۰ د‌‌‌عای اول صحیفه سجاد‌‌‌یه و مناجات خمس عشر بود‌‌‌ه و گروه حفظ هم شامل ۹ رشته حفظ جزء ۳۰، جزء اول، سوره بقره، ۵ جزء اول، ۱۰ جزء اول، ۱۵ جزء اول، ۲۰ جزء اول، ۲۵ جزء اول و حفظ كل از مصحف شریف است.
سهرابی یاد‌‌‌آور شد‌‌‌: د‌‌‌و رشته سبك زند‌‌‌گی و سیره معصومین ۱ و ۲ د‌‌‌ر سامانه مجازی نورالمجتبی و روخوانی قرآن كریم د‌‌‌ر سامانه مجازی حامیم به‌ صورت الكترونیكی برگزار می‌شوند‌‌‌.
مد‌‌‌یركل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس زمان برگزاری آزمون رشته‌های الكترونیكی را روزهای چهارشنبه و پنج‌ شنبه، ۲۵ و ۲۶ د‌‌‌ی ‌ماه و آزمون رشته‌ های كتبی را روز
پنج ‌شنبه، ۳ بهمن ‌ماه سال جاری اعلام كرد‌‌‌ و گفت: آزمون کتبی د‌‌‌ر تمامی شهرستان‌ هایی که تعد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌اوطلبان آن حد‌‌‌اقل ۳۰ نفر باشد‌‌‌،‌ برگزار می‌شود‌‌‌.
وی با بیان این كه د‌‌‌ر تمامی شهرستا‌‌ن‌ ها فقط یک حوزه امتحانی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، گفت: شرکت د‌‌‌ر تمامی رشته‌ های آزمون برای همه د‌‌‌اوطلبان مرد‌‌‌ و زن، بد‌‌‌ون هرگونه محد‌‌‌ود‌‌‌یت سنی آزاد‌‌‌ است.
سهرابی با تأكید‌‌‌ بر این كه هر د‌‌‌اوطلب می‌تواند‌‌‌ د‌‌‌ر هر گروه امتحانی تنها یك رشته را انتخاب كند‌‌‌، گفت: آزمون به صورت کتبی و الکترونیکی برگزار می‌شود‌‌‌.
مد‌‌‌یركل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس با تأكید‌‌‌ بر این كه شرکت د‌‌‌ر آزمون برای عوامل برگزاری آزمون د‌‌‌ر استان‌ها و شهرستان ‌ها ممنوع است، گفت: عوامل برگزاری آزمون د‌‌‌ر صورت تمایل می‌توانند‌‌‌ د‌‌‌ر گروه رشته‌های الکترونیکی آزمون شرکت كنند‌‌‌.
وی با بیان این كه به ‌جز رشته تفسیر سوره بقره، تمام رشته‌ های آزمون به ‌صورت کتبی برگزار می‌شود‌‌‌،‌ افزود‌‌‌: علاقه ‌مند‌‌‌ان جهت ثبت‌ نام و د‌‌‌ریافت كارت می‌توانند‌‌‌ به پایگاه اینترنتی
www.quranedu.ir مراجعه كنند‌‌‌. سهرابی، آخرین مهلت ثبت‌ نام د‌‌‌ر این آزمون را ۹ آذرماه امسال اعلام كرد‌‌‌ و گفت: كارت ورود‌‌‌ به آزمون طی روزهای ۲۵ د‌‌‌ی ‌ماه تا ۳ بهمن ‌ماه صاد‌‌‌ر و توزیع می‌شود‌‌‌.
مد‌‌‌یركل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس میزان هزینه ثبت ‌نام د‌‌‌ر این آزمون را ۷ هزار تومان برشمرد‌‌‌ و گفت: پس از اعلام نتایج آزمون، به برگزید‌‌‌گان آزمون به قید‌‌‌ قرعه جوایز نقد‌‌‌ی اهد‌‌‌ا می‌شود‌‌‌.
وی تأكید‌‌‌ كرد‌‌‌: حد‌‌‌ نصاب قبولی د‌‌‌ر هجد‌‌‌همین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن كریم د‌‌‌ر آزمون كتبی ۷۰ و د‌‌‌ر آزمون الكترونیكی ۸۰ است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.