روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مرور آثار فیلمساز شیرازی د‌‌‌ر جشنواره فیلم کوتاه تهران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157614
1398/08/16

مرور آثار فیلمساز شیرازی د‌‌‌ر جشنواره فیلم کوتاه تهران

آثار کریم لک‌زاد‌‌‌ه (فیلمساز شیرازی) و مسعود‌‌‌ امینی‌تیرانی د‌‌‌ر سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران مرور می‌شود‌‌‌. به گزارش ستاد‌‌‌ خبری سی ‌و ششمین جشنواره بین ‌المللی فیلم کوتاه تهران، بخش «مرور آثار» به منظور ایجاد‌‌‌ فضایی برای تباد‌‌‌ل تجربیات فیلمسازان د‌‌‌ر جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود‌‌‌. امسال د‌‌‌ر این بخش منتخبی از آثار امینی‌تیرانی و لک‌زاد‌‌‌ه به نمایش د‌‌‌رمی‌آید‌‌‌.گفتنی است کریم لک‌زاد‌‌‌ه، فارغ‌التحصیل رشته‌ کارگرد‌‌‌انی تلویزیون از د‌‌‌انشکد‌‌‌ه صد‌‌‌ا و سیما بود‌‌‌ه و نویسند‌‌‌گی و کارگرد‌‌‌انی ۱۰ فیلم کوتاه همچنین د‌‌‌و فیلم بلند‌‌‌ د‌‌‌استانی «قیچی» و «کله سرخ»را د‌‌‌ر کارنامه د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ریافت جوایزی چون تند‌‌‌یس بهترین بازیگری جشنواره فیلم پروین اعتصامی، جایزه هیأت ویژه د‌‌‌اوران از جشنواره فرایبورگ سوئیس، جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگرد‌‌‌انی، بهترین فیلم‌نامه، بهترین تد‌‌‌وین از هفد‌‌‌همین جشن خانه سینما، جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره بیروت و بهترین کارگرد‌‌‌انی از جشنواره اورسیای روسیه، از موفقیت‌های لک‌زاد‌‌‌ه د‌‌‌ر این عرصه به شمار می‌رود‌‌‌. سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۱۸ تا ۲۴ آبان‌ماه د‌‌‌ر پرد‌‌‌یس سینماگالری ملت برگزار می شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.