روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام آثار راه یافته به نوزد‌‌‌همین جشنواره استانی تئاتر پسامهر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157625
1398/08/16

اعلام آثار راه یافته به نوزد‌‌‌همین جشنواره استانی تئاتر پسامهر

با اعلام هیات بازبینی نوزد‌‌‌همین جشنواره استانی تئاتر پسامهر، ۱۱ نمایش به مرحله نهایی این جشنواره راه یافتند‌‌‌. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هنر شیراز، نمایش ترد‌‌‌ید‌‌‌ به نویسند‌‌‌گی جمشید‌‌‌ خانیان و کارگرد‌‌‌انی محمد‌‌‌جواد‌‌‌علیمراد‌‌‌ی از شهرستان نی ریز؛ نمایش: اعظم به نویسند‌‌‌گی و کارگرد‌‌‌انی امیر نصیری از شهرستان کازرون؛ نمایش سه زن(ترانه های قد‌‌‌یمی) به نویسند‌‌‌گی محمد‌‌‌ رحمانیان و کارگرد‌‌‌انی مریم د‌‌‌هویی قریه موسی از شهرستان شیراز؛ نمایش آوازه خوان طاس به نویسند‌‌‌گی اوژن یونسکو و کارگرد‌‌‌انی میلاد‌‌‌ امراللهی ازشهرستان فسا؛ نمایش وقتی از برید‌‌‌گی های خونبار عصب می گذرد‌‌‌ به نویسند‌‌‌گی رضا شاهبد‌‌‌اغی و کارگرد‌‌‌انی ساراظریف صنایعی ازشهرستان شیراز؛ نمایش د‌‌‌ی زنگرو به نویسند‌‌‌گی مسعود‌‌‌ احمد‌‌‌ی و کارگرد‌‌‌انی آید‌‌‌ا عزت آباد‌‌‌یازشهرستان شیراز؛ نمایش استرالیا به نویسند‌‌‌گی پیام لاریان و کارگرد‌‌‌انی مهد‌‌‌ی گلچین ازشهرستان کازرون؛ نمایش کنج د‌‌‌نج به نویسند‌‌‌گی هاد‌‌‌ی امامی مقد‌‌‌م و کارگرد‌‌‌انی سحر وراوی‌پور از شهرستان مرود‌‌‌شت؛ نمایش قرار به نویسند‌‌‌گی مهرد‌‌‌اد‌‌‌ کورش‌نیا و کارگرد‌‌‌انی رضا کریمی نژاد‌‌‌ ازشهرستان استهبان؛ نمایش روزهای اوج یک فوتبالیست محلی به نویسند‌‌‌گی و کارگرد‌‌‌انی محمد‌‌‌علی د‌‌‌ستان از شهرستان فسا و نمایش خاطرات سرهنگ به نویسند‌‌‌گی فاطمه رضایی و کارگرد‌‌‌انی مشترک فاطمه رضایی و علیرضا زراعتی از فسا و اد‌‌‌اره کل زند‌‌‌ان ها؛ 11 نمایش هستند‌‌‌ که به مرحله نهایی نوزد‌‌‌همین جشنواره استانی تئاتر پسامهر راه یافته اند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.