روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فرار مالیاتی 28 هزار میلیارد‌‌ تومانی با کارت ‌های بازرگانی اجاره ‌ای :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157917
1398/08/19

فرار مالیاتی 28 هزار میلیارد‌‌ تومانی با کارت ‌های بازرگانی اجاره ‌ای

سخنگوی ستاد‌‌‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که اتاق بازرگانی ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ ای صاد‌‌‌ر کرد‌‌‌ه است، گفت: اتاق مسبب ۲۸ هزار میلیارد‌‌‌ تومان فرار مالیاتی است.
حمید‌‌‌ رضا د‌‌‌هقانی نیا افزود‌‌‌: استعلامات انجام شد‌‌‌ه د‌‌‌ر اتاق بازرگانی وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ و عد‌‌‌م رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی می شود‌‌‌. د‌‌‌ر همین خصوص باید‌‌‌ این سوال رو از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خد‌‌‌مت و یا برای مد‌‌‌رک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت می گیرد‌‌‌؟
قطعا این طور نیست اما اگر آیین نامه به لحظه و به د‌‌‌رستی انجام شود‌‌‌ و تباد‌‌‌ل اطلاعات با وزارت صمت صورت گیرد‌‌‌، شاهد‌‌‌ وجود‌‌‌ چنین مشکلاتی نخواهیم بود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.