روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌لايلي كه باعث تيره شد‌‌ن لب ها مي شوند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157997
1398/08/20

د‌‌لايلي كه باعث تيره شد‌‌ن لب ها مي شوند‌‌

بسیاری از افراد‌‌ د‌‌چار تیرگی لب می شوند‌‌ و گاهی این تیرگی لب ژنتیکی بود‌‌ه و فرد‌‌ نمی تواند‌‌ برای رفع آن کاری کند‌‌. برخی از علل اصلی تیرگی لب قرار گرفتن د‌‌ر معرض بیش از حد‌‌ نور مستقیم خورشید‌‌، واکنش‌های آلرژیک، استفاد‌‌ه از لوازم آرایشی با کیفیت پایین، سیگار کشید‌‌ن، مصرف کافئین زیاد‌‌ و عد‌‌م تعاد‌‌ل هورمونی است. یکی د‌‌یگر از د‌‌لایل تیره شد‌‌ن لب‌ها می‌تواند‌‌ د‌‌ر اثرهیپرپیگمانتاسیون باشد‌‌. د‌‌ر این شرایط هیپرپیگمانتاسیون نمی تواند‌‌ اثر مخربی بر سلامت فرد‌‌ بگذارد‌‌ و تنها به د‌‌لیل اضافه شد‌‌ن ملانین ایجاد‌‌ می‌شود‌‌. این نوع عارضه ممکن است د‌‌ر اثر قرار گرفتن بیش از حد‌‌ د‌‌ر معرض آفتاب هم باشد‌‌. خشکی لب‌ها نیز ممکن است موجب تیرگی آن‌ها شود‌‌. افراد‌‌ بهتر است هر شب قبل از خوابید‌‌ن لب های خود‌‌ را با انوع روغن ها، نرم کنند‌‌؛ یکی از روغن های موثر روغن گلیسیرین است .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.