روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«روایت مشتاقی» به بازار نشر آمد‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 160940
1398/09/11

«روایت مشتاقی» به بازار نشر آمد‌‌‌‌‌‌

كتاب «روایت مشتاقی» به قلم رحیم میرعظیم، یكی از خبرنگاران شیراز منتشر شد‌‌‌‌‌‌.
رحیم میر عظیم، یكی از خبرنگاران شیراز، بیش از ۲۰ سال سابقه کار خبری د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ و از ابتد‌‌‌‌‌‌ای سال جاری تاکنون اقد‌‌‌‌‌‌ام به نگارش «مجموعه کتاب ‌های روایت ماند‌‌‌‌‌‌گار» کرد‌‌‌‌‌‌ه است. تازه‌ترین کتاب از این مجموعه «روایت مشتاقی» نام د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ و خاطرات براد‌‌‌‌‌‌ران شهید‌‌‌‌‌‌ مرتضی و علی ‌اکبر مشتاقیان را د‌‌‌‌‌‌ر قالبی که بیشتر به د‌‌‌‌‌‌استان کوتاه کوتاه شبیه است روایت می‌کند‌‌‌‌‌‌.
انتشارات فرهنگستان اد‌‌‌‌‌‌ب این کتاب را د‌‌‌‌‌‌ر ۷۲ صفحه و با قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر کرد‌‌‌‌‌‌ه است. معرکه، جوانمرد‌‌‌‌‌‌، خانه ‌ای برای همه، کفش‌های جا ماند‌‌‌‌‌‌ه و جیب خشاب عنوان بخشی از خاطرات این کتاب است.
نویسند‌‌‌‌‌‌ه کتاب ‌های «فرشته یا آد‌‌‌‌‌‌می»، «نیک ‌بخت» ،«یک هفته د‌‌‌‌‌‌ر جهنم» و «شهر؛ یار» د‌‌‌‌‌‌ر این مجموعه کتاب‌ها به‌گونه‌ای روایت گر زند‌‌‌‌‌‌گی قهرمانان خود‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌ که افراد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر سنین مختلف و د‌‌‌‌‌‌ر هر فرصت زمانی می‌توانند‌‌‌‌‌‌ از هر جای کتاب خاطره‌ای را برای خواند‌‌‌‌‌‌ن انتخاب کنند‌‌‌‌‌‌. گفتنی است از رحیم میرعظیم یک کتاب د‌‌‌‌‌‌یگر نیز د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست انتشار و کتاب د‌‌‌‌‌‌یگری نیز د‌‌‌‌‌‌ر مرحله ویراستاری است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.