روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا منتظر باران باشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 160958
1398/09/11

فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا منتظر باران باشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سامانه بارشی از روز سه شنبه وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آسمان استان فارس می شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نقشه های اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره کل هواشناسی استان فارس نشان می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جوی نسبتا پاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار تا آن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر فارس حاکم است.
آسمان استان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت صاف تا قسمتی ابری خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ولی به تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریج و از روز سه شنبه شاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نفوذ سامانه بارشی خواهیم بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این سامانه بارشی از سه شنبه موجب افزایش ابر، وزش باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بارش باران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطح استان به ویژه بخش های شمالی، مرکزی و غربی خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.