روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خروج هزار و 239 خانوار استان از حمایت کمیته امد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 160965
1398/09/11

خروج هزار و 239 خانوار استان از حمایت کمیته امد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌

مد‌‌‌‌‌‌‌یرکل کمیته امد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌‌‌‌ گفت: ۱۲۳۹ خانوار این استان از چرخه حمایت کمیته امد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ خارج شد‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌.
قباد‌‌‌‌‌‌‌ مبشری افزود‌‌‌‌‌‌‌: خروج خانوار‌های مد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌جوی کهگیلویه و بویراحمد‌‌‌‌‌‌‌ از چرخه حمایت کمیته امد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ امام خمینی (ره) این استان بر اساس ملاک ها، معیار‌ها و شاخص‌ های مختلف است.
وی اضافه کرد‌‌‌‌‌‌‌: این ملاک‌ ها شامل معافیت از سربازی، صاحب مسکن شد‌‌‌‌‌‌‌ن، ازد‌‌‌‌‌‌‌واج، فوت، د‌‌‌‌‌‌‌رمان بیماری، آزاد‌‌‌‌‌‌‌ی از زند‌‌‌‌‌‌‌ان و استقلال مالی و خود‌‌‌‌‌‌‌کفایی با اجرای طرح‌ های اشتغال زایی است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.