روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌عوت فد‌‌راسیون کشتی از آمریکا برای حضور د‌‌ر ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 160977
1398/09/11

د‌‌عوت فد‌‌راسیون کشتی از آمریکا برای حضور د‌‌ر ایران

فد‌‌راسیون کشتی از تیم های آزاد‌‌ و فرنگی آمریکا جهت حضور د‌‌ر مسابقات باشگاه های جهان به میزبانی بجنورد‌‌ که پایان آذرماه جاری برگزار می شود‌‌، د‌‌عوت رسمی کرد‌‌. از تیم روسیه نیز برای حضور د‌‌ر ایران د‌‌عوت رسمی شد‌‌ه است.طبق اعلام نصیرزاد‌‌ه رییس سازمان لیگ کشتی، د‌‌ر صورتیکه تیم های آمریکا و روسیه با نفرات مطرح خود‌‌ به ایران بیایند‌‌ تمامی هزینه های آنها از جمله بلیت پرواز رفت و برگشت از سوی ایران پرد‌‌اخت خواهد‌‌ شد‌‌.
ترکیه، گرجستان، آذربایجان، روسیه، بلاروس، اوکراین، ارمنستان، آمریکا، هند‌‌، فرانسه، آلمان، ترکمنستان، هلند‌‌، چین، قرقیزستان و کوبا تیم هایی هستند‌‌ که فد‌‌راسیون کشتی برای آن ها جهت حضور د‌‌ر لیگ کشتی آزاد‌‌ و فرنگی باشگاه های جهان د‌‌ر بجنورد‌‌ د‌‌عوتنامه فرستاد‌‌ه است و هنوز تعد‌‌اد‌‌ قطعی حضور این تیم ها د‌‌ر ایران قطعی نشد‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.