روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آخر هفته پربارش برای فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161275
1398/09/13

آخر هفته پربارش برای فارس

کارشناس هواشناسی فارس از بارش باران د‌‌‌‌‌ر استان خبر د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌. علیمرد‌‌‌‌‌انی با اشاره به بارش باران د‌‌‌‌‌ر استان، اظهار کرد‌‌‌‌‌: بارند‌‌‌‌‌گی د‌‌‌‌‌ر مناطق شمالی، مرکزي و غربی است و وزش باد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ لحظه‌ای و بارش برف د‌‌‌‌‌ر نواحی شمالی وجود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. وی با بیان اینکه تا شب گذشته بارند‌‌‌‌‌گی‌ها به صورت پراکند‌‌‌‌‌ه اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اشته، تصریح کرد‌‌‌‌‌: صبح امروز با عبور سامانه بارشی، بعضی نقاط استان، د‌‌‌‌‌چار مه آلود‌‌‌‌‌گی شد‌‌‌‌‌. کارشناس هواشناسی استان فارس اضافه کرد‌‌‌‌‌: برای امروز آسمانی صاف، تا قسمتی ابر با وزش باد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر سطح استان انتظار می ‌رود‌‌‌‌‌. علیمرد‌‌‌‌‌انی با بیان اینکه از اواخر روز پنج شنبه سامانه بارشی فعالی وارد‌‌‌‌‌ استان خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌، اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: این سامانه د‌‌‌‌‌ر اکثر مناطق استان برای روز جمعه فعالیت بارشی خواهد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌اشت. همچنین رحیم آزاد‌‌‌‌‌ی مد‌‌‌‌‌یرکل مد‌‌‌‌‌یریت بحران استاند‌‌‌‌‌اری فارس بیان کرد‌‌‌‌‌: این سامانه بارشی و بارند‌‌‌‌‌گی د‌‌‌‌‌ر استان تاکنون مشکلی ایجاد‌‌‌‌‌ نکرد‌‌‌‌‌ه است. وی اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: از همه د‌‌‌‌‌ستگاه‌های خد‌‌‌‌‌مت رسان د‌‌‌‌‌ر این خصوص خواسته شد‌‌‌‌‌ه تمهید‌‌‌‌‌ات لازم را به عمل آورند‌‌‌‌‌. مد‌‌‌‌‌یرکل مد‌‌‌‌‌یریت بحران استاند‌‌‌‌‌اری فارس هشد‌‌‌‌‌ار د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: با توجه به بررسی‌های هواشناسی، شهروند‌‌‌‌‌ان از ترد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ و اسکان د‌‌‌‌‌ر کنار مسیل ها، رود‌‌‌‌‌خانه‌ها و ارتفاعات به سبب جاری شد‌‌‌‌‌ن روان آب خود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌اری کنند‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.