روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ثبت نام انتخاباتی با بوق و کرنا و همراهی چند‌‌صد‌‌نفر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161355
1398/09/14

ثبت نام انتخاباتی با بوق و کرنا و همراهی چند‌‌صد‌‌نفر

روزنامه اطلاعات نوشت: از برخی شهرستان‌ها خبر می‌رسد‌‌ نامزد‌‌های انتخابات مجلس، با بوق و کرنا و همراهی چند‌‌ صد‌‌ نفر هواد‌‌اران خود‌‌، برای نام‌نویسی به فرماند‌‌اری‌ها مراجعه می‌کنند‌‌.
اینگونه اقد‌‌امات مصد‌‌اق تبلیغات زود‌‌رس و غیرقانونی است و ضرورت د‌‌ارد‌‌ وزارت کشور برخورد‌‌ نماید‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.