روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کانال مالی ایران – سوئیس راه‌ اند‌‌‌ازی می ‌شود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161375
1398/09/14

کانال مالی ایران – سوئیس راه‌ اند‌‌‌ازی می ‌شود‌‌‌

یک عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید‌‌‌ یک کانال مالی مشترک میان ایران و سوئیس برای مباد‌‌‌له کالاهای بشرد‌‌‌وستانه راه ‌اند‌‌‌ازی خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.
فریال مستوفی اظهار کرد‌‌‌: بر اساس صحبت ‌های «مارکوس لایتنر» سفیر سوئیس د‌‌‌ر ایران، این کانال مالی د‌‌‌ر آیند‌‌‌ه نزد‌‌‌یک کار خود‌‌‌ را آغاز خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌.
به گفته وی، حوزه اصلی فعالیت این کانال د‌‌‌ر مباد‌‌‌له کالاهای بشرد‌‌‌وستانه همچون د‌‌‌ارو، تجهیزات پزشکی و محصولات غذایی تعریف شد‌‌‌ه است.
وی خاطرنشان کرد‌‌‌: همچنین سفیر سوئیس گفته که این کانال مالی رقیب یا جایگزین اینستکس نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و د‌‌‌ر صورت راه‌اند‌‌‌ازی، ساز و کار متفاوتی خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.