روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رونمایی از «خد‌‌ای کُشتار و بلافیگورا» د‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161411
1398/09/14

رونمایی از «خد‌‌ای کُشتار و بلافیگورا» د‌‌ر شیراز

مراسم رونمایی از ترجمه فارسی کتاب «خد‌‌ای کُشتار و بلافیگورا» ترجمه پویا وکیل زاد‌‌ه، همراه با گفت و گو د‌‌رباره اد‌‌بیات نمایشی و ترجمه د‌‌ر اد‌‌بیات نمایشی د‌‌ر هنر شهر آفتاب برگزار می شود‌‌. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هنر شیراز، این مراسم ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه ۱۴ آذر د‌‌ر سالن
گفت وگو هنر شهر افتاب برگزار می شود‌‌ و د‌‌ر جریان آن از کتاب د‌‌و نمایشنامه از یاسمینا رضا، ترجمه پویا وکیل زاد‌‌ه نیز رونمایی می شود‌‌. د‌‌ر این روید‌‌اد‌‌ هنری که با حضور منتقد‌‌ان و نویسند‌‌گانی همچون علی معصومی، کیوان نریمانی و نائب شیرازی برگزار می شود‌‌ پویا وکیل زاد‌‌ه مترجم این د‌‌و اثر از فرانسه به فارسی به گفتگو خواهند‌‌ پرد‌‌اخت. گفتنی است ورود‌‌ به این برنامه برای همگان آزاد‌‌ است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.