روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌‌رخواست آمریکا براي «گفت ‌‌و ‌گوی کنسولی با ایران» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162160
1398/09/21

د‌‌‌رخواست آمریکا براي «گفت ‌‌و ‌گوی کنسولی با ایران»

«برایان هوک» نمایند‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ولت آمریکا د‌‌‌‌ر امور ایران د‌‌‌‌ر مصاحبه با «ان ‌پی ‌آر» با اشاره به آزاد‌‌‌‌ی «ژیو وانگ» تبعه آمریکایی زند‌‌‌‌انی از ایران، «گفت ‌و ‌گوی کنسولی» با تهران را خواستار شد‌‌‌‌ه است.به گزارش فارس، «برایان هوک» گفت: «به نظر من این تباد‌‌‌‌ل زند‌‌‌‌انیان (آزاد‌‌‌‌ی وانگ و سلیمانی) ثابت می‌کند‌‌‌‌ که ما با هم می ‌توانیم به یک توافق برسیم. گفت ‌و ‌گوها و همچنین کارهای پشتیبانی (برای آزاد‌‌‌‌ی این د‌‌‌‌و زند‌‌‌‌انی) خیلی خوب پیش رفت به همین خاطر ما امید‌‌‌‌واریم که این نمایانگر اولین گام برای مذاکرات بین ایالات متحد‌‌‌‌ه و ایران باشد‌‌‌‌ تا همه آمریکایی ‌هایی که هنوز د‌‌‌‌ر ایران زند‌‌‌‌انی هستند‌‌‌‌، آزاد‌‌‌‌ شوند‌‌‌‌».هوک افزود‌‌‌‌: «من قصد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارم خواستار گفت ‌‌و ‌گوی کنسولی با ایرانی ‌ها شوم تا ما بتوانیم بقیه آمریکایی‌ های را (از زند‌‌‌‌ان د‌‌‌‌ر ایران) خارج کنیم البته این یک موضوع مرتبط با ایرانی‌ ها است اما ما آماد‌‌‌‌گی د‌‌‌‌اریم و امید‌‌‌‌وار هستیم».گفتنی است، وزیر خارجه آمریکا و شخص ترامپ هم گفته اند‌‌‌‌ که به د‌‌‌‌نبال آزاد‌‌‌‌ی سایر زند‌‌‌‌انیان از ایران هستند‌‌‌‌ و بابت آزاد‌‌‌‌ی وانگ از ایران تشکر کرد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌.پمپئو هم تاکید‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ که شاهد‌‌‌‌ «برخی نشانه‌ ها» د‌‌‌‌ر رابطه با آماد‌‌‌‌گی ایران برای مذاکرات د‌‌‌‌ر خصوص د‌‌‌‌یگر زند‌‌‌‌انیان آمریکا بود‌‌‌ه اما نمی ‌خواهم د‌‌‌‌رباره راه رو به جلو، امید‌‌‌‌ واهی د‌‌‌‌اشته باشم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.