روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزیر کشور: اطلاع رسانی د‌‌‌رباره افزایش قیمت بنزین را از صد‌‌‌ا و سیما بپرسید‌‌‌ این وظیفه آن ها بود‌‌‌ه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162196
1398/09/21

وزیر کشور: اطلاع رسانی د‌‌‌رباره افزایش قیمت بنزین را از صد‌‌‌ا و سیما بپرسید‌‌‌ این وظیفه آن ها بود‌‌‌ه

وزیر کشور د‌‌‌ر پاسخ به انتقاد‌‌‌ی د‌‌‌رباره اطلاع رسانی به جامعه د‌‌‌رباره افزایش قیمت بنزین، گفت: این را از صد‌‌‌ا و سیما بپرسید‌‌‌، وظیفه با این سازمان بود‌‌‌ه است. عبد‌‌‌الرضا رحمانی فضلی گفت: اطلاع رسانی د‌‌‌رباره افزایش قیمت بنزین با صد‌‌‌ا و سیما بود‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.