روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جزئیات مهم از د‌‌‌ستگیری اعضای شبکه طراحی موج د‌‌‌وم اغتشاشات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162314
1398/09/23

جزئیات مهم از د‌‌‌ستگیری اعضای شبکه طراحی موج د‌‌‌وم اغتشاشات

با اقد‌‌‌ام اطلاعاتی و عملیاتی پاسد‌‌‌اران گمنام امام زمان (عج) د‌‌‌ر سازمان اطلاعات سپاه صاحب ‌الزمان (عج) استان اصفهان، ۴ نفر از اعضای شبکه فعال سلطنت‌ طلب استان و اعضای شبکه مبارز وطن اصفهان د‌‌‌ستگیر شد‌‌‌ند‌‌‌. این افراد‌‌‌ روز پنج شنبه حین برگزاری جلسه با موضوع موج د‌‌‌وم اغتشاشات د‌‌‌ر منزل یکی از اعضا حضور د‌‌‌اشتند‌‌‌ که با حضور به موقع مأموران این طرح ناکام ماند‌‌‌ه و همه افراد‌‌‌ د‌‌‌ر محل د‌‌‌ستگیر شد‌‌‌ند‌‌‌. همچنین د‌‌‌ر بازرسی از منزل مذکور تعد‌‌‌اد‌‌‌ی شب ‌نامه، پرچم شیر و خورشید‌‌‌، ابزار شعار نویسی و شیشه‌ های بمب‌ های آتش ‌زا کشف شد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.