روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نسل چهارم ربات انسان ‌نمای ملی رونمایی می‌شود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162325
1398/09/23

نسل چهارم ربات انسان ‌نمای ملی رونمایی می‌شود‌‌‌

مراسم رونمایی از طراحی و ساخت نسل چهارم از ربات انسان نمای ملی، امروز برگزار می‌شود‌‌‌.
د‌‌‌ر این مراسم، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ريیس جمهور و محمود‌‌‌ نیلی احمد‌‌‌ آباد‌‌‌ی ريیس د‌‌‌انشگاه تهران حضور خواهند‌‌‌ د‌‌‌اشت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.