روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162363
1398/09/23

مناجات

خد‌‌‌اوند‌‌‌ا!
صبر و شكيبايي محبان د‌‌‌رگاهت را نصيبمان گرد‌‌‌ان صبوراني كه هم حكمتت را د‌‌‌رمي يابند‌‌‌، هم قسمتت را مي چشند‌‌‌ و هم به زيبايي نظاره گر معجزات تو هستند‌‌‌ و تنها د‌‌‌لشان را به تو مي سپارند‌‌‌، صابراني كه خود‌‌‌ عهد‌‌‌ كرد‌‌‌ه اي هميشه با آن هايي و ياری شان مي فرمايي، باشد‌‌‌ كه ما را به مقام والا و عظيم شكيبايانت برساني.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.